04 września 2018

01

AKTU

ALNO

ŚCI

01

AKTU

ALNO

ŚCI

WILKOŁAK w kinach od 29 marca! 

Tej premiery nie możemy się doczekać... 


"Adrian Panek: Wilkołak to istota na granicy człowieczeństwa i zezwierzęcenia. Czasy po 1945 roku w Polsce były ,,wilkołacze’’. Zostały sprowadzone do prostych, zwierzęcych odruchów, a ludzie zredukowali całą swoją egzystencję do walki o przeżycie. Podoba mi się, że w mojej osobistej twórczej biografii znajduje się film o Mesjaszu, a teraz dochodzi do niego film o Wilkołaku. Te dwie figury są dwoma końcami myślenia o człowieczeństwie i cieszę się, że teraz podchodzę do tematu z tego drugiego końca".

 

Dla ośmiorga dzieci, wyzwolonych z obozu Gross-Rosen, zostaje utworzony prowizoryczny sierociniec w opuszczonym pałacu wśród lasów. Ich opiekunką staje się dwudziestoletnia Hanka, również była więźniarką. Po okropieństwach obozu bohaterowie powoli odzyskują resztki straconego dzieciństwa, jednak koszmar szybko do nich powraca. W okolicznych lasach krążą obozowe wilczury. Wypuszczone przez esesmanów przed wyzwoleniem Gross-Rosen, wygłodzone i zdziczałe zwierzęta osaczają pałac w poszukiwaniu pożywienia. W przerażonych dzieciach uruchamia się obozowy instynkt przetrwania.

 

@danutastenka_fp_official 
@wilkolakwerewolf 

 

01

AKTU

ALNO

ŚCI

13 lutego 2019

Z O B A C Z

W S Z Y S T K I E

ZOBACZ WSZYSTKIE

X

ME

NU

© Copyright 2021 by DANUTA STENKA

S T A R T 

BIOGRAFIA

KSIĄŻKA

FOTO

WIDEO

KONTAKT

FACEBOOK

STOWARZYSZENIE TĘCZA

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM

LEGALNA KULTURA

WSPIERAMY

INSTAGRAM